B0902-28, Mardi Gras Wraparound Bracelet - agallia